Αυτές τις μέρες τιμούμε την επέτειο από την απόπειρα κινήματος του Ναυτικού και την ανταρσία του Αντιτορπιλικού Βέλος. Ιστορικά γεγονότα που κλόνισαν το δικτατορικό καθεστώς, αφού το απαξίωσαν τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και διεθνώς. Με αυτή την αφορμή δημοσιεύουμε ένα πολύ μικρό δείγμα από το δεύτερο ιστορικό ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει το ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. και έχει ως θέμα “Το Ναυτικό στη διάρκεια της δικτατορίας 1967-1974”. Μέσα από συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών εκείνης της περιόδου και πλούσιο κινηματογραφικό και φωτογραφικό υλικό θα φωτιστούν όλες οι πτυχές της εποχής εκείνης και θα αναδειχθεί ο ρόλος του Ναυτικού ως παράγων δημοκρατικής αντίστασης.

Print Friendly, PDF & Email