Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. εδώ:

Ευχαριστούμε το διαδικτυακό κανάλι “Φρυκτωρίες” για την βιντεοσκόπηση.

Print Friendly, PDF & Email