Ο Πρόεδρος του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. Αντιναύαρχος (ε.α.) Κωνσταντίνος Μαζαράκης Αινιάν συνοδευόμενος από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επισκέφθηκε στις 30 Ιουνίου 2020 τον Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Υποναύαρχο Ιωάννη Καλογερόπουλο ΠΝ. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η προσφορά αντιτύπων του βιβλίου “Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι” (συνέκδοση ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. και Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη) για να χορηγηθούν σε όλους τους αποφοιτούντες εντός της εβδομάδος νέους Σημαιοφόρους. Τα βιβλία συνοδεύονται από την παρακάτω επιστολή:

Κύριε / κυρία Σημαιοφόρε,

         Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας σας συγχαίρει για την επιτυχή αποφοίτησή σας από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

  Στη διάρκεια της σταδιοδρομίας σας θα εφαρμόσετε νέες ιδέες και πρακτικές, θα κατανοήσετε και θα εκμεταλλευθείτε την τεχνολογία καλύτερα από τους προκατόχους σας και θα κρατήσετε την Ελλάδα ασφαλή σε έναν κόσμο όπου το δίκαιο και η ευημερία χρειάζεται να διασφαλίζονται  έναντι εξωτερικών απειλών και από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

  Οι τεχνικές επαγγελματικές  γνώσεις  είναι σημαντικές για  να διαμορφώσουν τον πραγματικά καλό Αξιωματικό του Ναυτικού, όμως,  η γνώση της  ναυτικής ιστορίας,  οι παραδόσεις και η παιδεία με την ευρεία έννοια, τον καθιστούν ικανότερο στο  να σταθμίσει, να εισηγηθεί, να αποφασίσει και να εκτελέσει την αποστολή του με τον καλύτερο τρόπο.

   Για το λόγο αυτό το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας σας προτρέπει να διατηρήσετε ζωηρό το ενδιαφέρον σας για μάθηση, όχι μόνο στο στενό επαγγελματικό τομέα, αλλά και στο χώρο της γενικής παιδείας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Ναυτική Ιστορία.

  Ως έναυσμα για να ακολουθήσετε την πιο πάνω προτροπή παρακαλώ δεχθείτε το βιβλίο «Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι» του Πλοιάρχου (ε.α) Γήση Παπαγεωργίου ΠΝ, έκδοση που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας με τη στήριξη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Εμείς οι παλαιότεροι θα παρακολουθούμε με υπερηφάνεια και καμάρι την πορεία σας στο όμορφο ταξίδι που επιλέξατε!

Αντιναύαρχος (ε.α.) Κ. Μαζαράκης – Αινιάν  Π.Ν.

 

Print Friendly, PDF & Email