Οι φάροι αποτελούν μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπίζονται, να διαχειρίζονται, να συντηρούνται και να προβάλλονται. Η ελληνική βιβλιογραφία για ένα τέτοιο θέμα θα έπρεπε να ήταν πλουσιότερη. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι φάροι είχαν την τύχη να ιστορηθούν από τον αείμνηστο Λυκούδη, τον πατέρα του ελληνικού φαρικού δικτύου, σε μια δυσεύρετη πλέον έκδοση του 1914 και από τον άνθρωπο που ευτύχησε να συνδέσει το όνομά του και τη ζωή του με τους φάρους τον Γήση Παπαγεωργίου με το έργο του «Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι». Ακολούθησαν εκδόσεις κυρίως λευκωμάτων, καθόσον το θέμα προσφέρεται εικονογραφικά όπως π.χ η έκδοση του Γιάννη Σκουλά «Φάροι, Πέτρα και Φως» του 1999 των εκδόσεων ‘Αμμος και η τελευταία και η πλέον ενδιαφέρουσα συγγραφική συμβολή ανήκει στο «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» με την έκδοση «Πετρόκτιστοι Φάροι, Ταίναρο και Μαλέας», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης του φάρου του ακρωτηρίου Ταίναρον και ακρωτηρίου Μαλέας που υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία και μέριμνα του Ιδρύματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν αρκετές εκδόσεις (κυρίως λευκώματα) ευρύτερης θεματολογίας πάντα σχετικής με τη θάλασσα, οι οποίες περιλαμβάνουν αποσπασματικές αναφορές για φάρους, αλλά δεν μπορεί να αναγνωρισθούν ως σημεία βιβλιογραφικής αναφοράς.

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου «Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι» του Γήση Παπαγεωργίου αποτέλεσε μια αναγνωρισμένη από όλους βιβλιογραφική επιτυχία, καθόσον καταγράφεται σ’ αυτό το σύνολο των πέτρινων επιτηρούμενων φάρων της πατρίδας μας με το ιστορικό τους ενώ όλοι οι φάροι απεικονίζονται εικαστικά από τον συγγραφέα με σχέδια, σκίτσα και ακουαρέλες που καθιστούν το βιβλίο μοναδικό. Παρά τη μεγάλη εκδοτική επιτυχία της α’ έκδοσης (εξαντλημένη εδώ και χρόνια), το 2005 κατόπιν πρωτοβουλίας του τότε υπουργού Τύπου Θεόδωρου Ρουσόπουλου έλαβε χώρα μια περιορισμένη β’ έκδοση 1.300 αντιτύπων τα οποία διατέθηκαν εντός μηνός από της εκδόσεώς τους για κάλυψη εθιμοτυπικών αναγκών του υπουργείου. Η έκδοση «Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι» δεν ήταν διαθέσιμη εδώ και χρόνια ούτε σε παλαιοπωλεία, ούτε καν η β’ περιορισμένης έκδοσης, η οποία σύμφωνα με τους ειδικούς ήταν ακόμη καλύτερη από την πρώτη από τεχνικής απόψεως. 

Ένας από τους στόχους του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ είναι και η  έκδοση βιβλίων, μονογραφιών, μελετών, περιοδικών, λευκωμάτων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Στο πλαίσιο αυτό και ενώ διανύουμε τον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας, αναλάβαμε την πρωτοβουλία της επανέκδοσης (γ’ έκδοση) του βιβλίου του ιδρυτικού μας μέλους κ. Γήση Παπαγεωργίου «Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι». Η πρωτοβουλία μας αυτή κατέστη δυνατή με την ευγενική χορηγία του ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη το οποίο είναι συνεκδότης. Αυτή η πρώτη εκδοτική δραστηριότητα του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. πιστεύουμε ότι θα γίνει δεκτή με ικανοποίηση από το αναγνωστικό κοινό τόσο ως προς την ιστορική της χρησιμότητα όσο και ως προς την εικαστική της καλαισθησία.

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε για το πώς μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο. 

Print Friendly, PDF & Email