Ο Κωνσταντίνος Κυρίμης με τον Γιάννη Αρσενιάδη παρουσιάζουν τις γερμανικές οχυρώσεις στο Βόρειο Οχυρό Αίγινας, οι οποίες κατασκευάστηκαν την περίοδο 1942-1944.

 

Print Friendly, PDF & Email