Ο Κωνσταντίνος Κυρίμης με τον Γιάννη Αρσενιάδη παρουσιάζουν ό,τι απομένει σήμερα από τις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Οχυρού Νοτίου Ευβοϊκού (1936-40).

 

Print Friendly, PDF & Email