Ο Κωνσταντίνος Κυρίμης με τον Γιάννη Αρσενιάδη παρουσιάζουν ένα μέρος των οχυρωματικών έργων της Αίγινας. Το εντυπωσιακό σε μέγεθος και τεχνική κτίριο του Κεντρικού Ηλεκτρικού Σταθμού.

Print Friendly, PDF & Email