Ο Άρης Καθρέπτας, Γενικός Γραμματέας του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ., μας μιλά για 2 δαιμόνιους Υδραίους που σταδιοδρόμησαν και δοξάστηκαν στο Αργεντίνικο Ναυτικό τον 19ο αιώνα

Print Friendly, PDF & Email