Έχουμε τη χαρά να προσφέρουμε προς ανάγνωση στους φίλους μας ένα ενδιαφέρον άρθρο του κ. Γεώργιου Ροδολάκη, μέλους του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ.. Το άρθρο έχει δημοσιευτεί στην επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου, την οποία εκδίδει η Ακαδημία Αθηνών.

Κατεβάστε το άρθρο για ανάγνωση: Download

Print Friendly, PDF & Email