Λάβαμε με μεγάλη χαρά μια ευχαριστήρια επιστολή από τον Διοικητή της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας με την οποία μας γνωστοποιείται ότι τα βιβλία του βιβλίου “Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι” του Γήση Παπαγεωργίου, που τους προσφέραμε τον περασμένο Φεβρουάριο, παραδόθηκαν επισήμως στους σπουδαστές της Ακαδημίας. 

Υπενθυμίζουμε ότι το ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. έχει προσφέρει αριθμό αντιτύπων του βιβλίου αυτού και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και στην Υπηρεσία φάρων για να τα διαθέσουν στους Σπουδαστές και τους Φαροφύλακες.

 

Print Friendly, PDF & Email