Το Διοικητικό Συμβούλιο του  ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ προσκαλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση και  σύμφωνα με το άρθρο 11  του Καταστατικού  την 12 Ιανουαρίου 2020ημέρα Κυριακή  και ώρα 12:00 στα γραφεία-έδρα του Ινστιτούτου που ευρίσκονται στον χώρο του IMPACT HUB ATHENS, στην οδό Καραϊσκάκη 28, 10554, Αθήνα

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

α.    Αναφορά πεπραγμένων έτους 2019

β.   Παρουσίαση ισολογισμού έτους 2019 και έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.

γ.    Απαλλαγή ευθύνης Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου για το έτος 2019

δ.    Παρουσίαση και Έγκριση Ισολογισμού για το έτος 2020

 ε.     Παρουσίαση προγραμματισμού εκδηλώσεων έτους 2020

στ. Έγκριση ανακήρυξης ως επιτίμων μελών των κ.κ. Γ. Δεμέστιχα, προέδρου Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και Π. Λασκαρίδη, Προέδρου του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

 

Print Friendly, PDF & Email