Στις 9 Μαρτίου 2024 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. πραγματοποίησαν στην Πάτρα συνάντηση γνωριμίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών. Σκοπός της συνάντησης ήταν η διερεύνηση δυνατότητας συνεργασίας των δύο φορέων, ιδιαίτερα στην προσπάθεια δημιουργίας Μουσείου της πόλης των Πατρών, που αποτελεί και τον στρατηγικό στόχο της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών. Τα συμπεράσματα από την συνάντηση ήταν εξαιρετικά αισιόδοξα και έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες ενέργειες για την προώθηση της συνεργασίας των δύο φορέων.

Print Friendly, PDF & Email