Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ συνεδρίασε την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018. Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων:

  • Η πορεία έγκρισης του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο Αθηνών
  • Η μεθόδευση της παρουσίασης του νέου φορέα στο ευρύ κοινό
  • Η νέα ιστοσελίδα και η εν γένει προβολή μέσω Μέσων Μαζικής Δικτύωσης

Print Friendly, PDF & Email