Ένα χαμένο φωτογραφικό αρχείο 200 και πλέον ιστορικών φωτογραφιών από τη ζωή στο ΠΝ πριν και μετά τον 2ο ΠΠ. Ο ιδιοκτήτης του το εμπιστεύτηκε στο ΕΛΙΝΙΣ για την ψηφιοποίηση του υλικού, την επιστημονική του τεκμηρίωση και την καταλογογράφησή του. Ο θησαυρός αυτός σύντομα θα είναι στη διάθεση του κοινού αποκαλύπτοντας άγνωστες υπέροχες ιστορικές εικόνες.

 

Print Friendly, PDF & Email