Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας, στο πλαίσιο της αποστολής του, προσέφερε το βιβλίο ”Ελληνικοί Πέτρινοι Φάροι” του Γήση Παπαγεωργίου σε όλους τους νέους μαθητές της ΑΕΝ / ΥΔΡΑΣ. Τα βιβλία παραδόθηκαν στον Διοικητή της Σχολής Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Ευάγγελο Δανόπουλο από το μέλος του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ κ. Θεόδωρο Κόντε. Ευχόμαστε σε όλους τους μαθητές καλή φοίτηση και καλή σταδιοδρομία. Η παραλαβή των βιβλίων θα γίνει σε ειδική τελετή που θα προγραμματισθεί από τη Σχολή.

Print Friendly, PDF & Email