Στο πλαίσιο της συνεργασίας με όλους τους σχετικούς με τους στόχους μας φορείς, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας έχει την χαρά να ανακοινώσει ότι είναι πλέον μέλος της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας.
Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) είναι ο επιστημονικός φορέας που συγκεντρώνει στις τάξεις του περισσότερους από τετρακόσιους (400) Έλληνες αρχειονόμους, βιβλιοθηκονόμους, ιστορικούς και ερευνητές. Έχει ως βασικούς σκοπούς την ευαισθητοποίηση για τη διάσωση και προστασία του αρχειακού υλικού, την προβολή και την αξιοποίηση της αρχειακής μας κληρονομιάς, την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων πληροφοριών σε φορείς που διαχειρίζονται αρχεία, καθώς και την εκπαίδευση-επιμόρφωση των εργαζομένων στα διάφορα Αρχεία της χώρας μας.
Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η ΕΑΕ έχει να επιδείξει πλούσιο έργο όπως: διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους έλληνες αρχειονόμους, συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα επιμόρφωσης των μελών της, συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς και τα αρχειονομικά συνέδρια, έκδοση επιστημονικών και χρηστικών βιβλίων για τα αρχεία και την έκδοση του ενημερωτικού περιοδικού “Αρχειακά Νέα“.
Ειδικά για το 2020, έτος που η ΕΑΕ συμπληρώνει 30 χρόνια δράσης, προγραμματίζονται πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Λεπτομέρειες για τις δράσεις της ΕΑΕ μπορείτε να δείτε εδώ.
Η συνεργασίες και οι συνέργειες με σχετικούς φορείς αποτελεί βασικό στόχο και μέριμνα του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι στον αγώνα για την διάσωση και προβολή της Ναυτικής Ιστορίας του τόπου μας δεν χωρούν αποκλεισμοί και αποκλειστικότητες. Αντίθετα, απαιτείται συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη. Ευελπιστούμε στην καλύτερη δυνατή συνεργασία με την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία και ευχαριστούμε για την αποδοχή μας ως μέλους της.
Print Friendly, PDF & Email