Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ. πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού. Ο Διευθυντής Αρχιπλοίαρχος Ι. Καμπόλης ΠΝ και ο Υποδιευθυντής Πλοίαρχος Ε. Ζέρβας ΠΝ ενημέρωσαν τα μέλη του ΔΣ για τη λειτουργία και τους στόχους της Υπηρεσίας και τα ξενάγησαν στους χώρους εργασίας.

Ένας από τους στόχους του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ., σύμφωνα με το καταστατικό του είναι “Η συνεργασία, στο πλαίσιο αμοιβαιότητας, µε παρόμοια σωματεία, οργανώσεις, ιδρύματα και κρατικές υπηρεσίες της ημεδαπής και της αλλοδαπής“. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία του ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ, από την ίδρυσή του, με την ΥΙΝ, αλλά και γενικότερα με το ΠΝ, είναι συνεχής και αποδοτική.

Δείτε φωτογραφίες από την επίσκεψη:

Print Friendly, PDF & Email